Skriv ut

Historia och teologi


Visa per sida
Sortera efter

Människorna ställer många frågor till Gud i Bibeln, men där kan vi också läsa om hur Gud själv ställer frågor till människorna. Den här lilla boken för oss till de stora frågorna

15,00
Leveransvikt: 150 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

9,00
Leveransvikt: 165 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

Namibias och Finlands 150-åriga gemensamma historia är en resa, som vännerna har företagit tillsammans och sida vid sida mött utmaningar på vägen.

32,00
Leveransvikt: 610 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Finska Missionssällskapet ser den Helige Ande som en Guds kraft, som kan förändra människan och hennes liv. Boken är en fortsättning på boken Jumalasta kaikki lähtee, och klargör sällskapets teologiska linjedragningar.

9,00
Leveransvikt: 190 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

Kati Kemppainens bok ger en inblick i Finska Missionssällskapets syn på kyrkans uppgift i värlen.

9,00
Leveransvikt: 150 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Världsmissionens teologiska grunder enligt docent Risto A. Ahonen

30,00
Leveransvikt: 852 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Framtidens kyrka kan te sig helt annorlunda än någon kunnat föreställa sig. Missionen har på ett nytt sätt blivit en framtidsfråga för kyrka, som nu står inför flera olika val.

32,00 €
7,00
Leveransvikt: 416 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Temppelitappeluista uskontodialogiin (från tempelslagsmål till religionsdialog)
34,00 €
12,00
Leveransvikt: 454 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Förhållandet mellan maktbruk och kristet vittnesbörd

32,00 €
7,00
Leveransvikt: 280 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

The Finnish Evangelical Lutheran Mission 1859-2009.
32,00
Leveransvikt: 806 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Missionsmuseets skatter i ord och bild

39,00 €
15,00
Leveransvikt: 706 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

En bok av Eila Helander om kvinnliga missionärer i Finska Missionssällskapets tjänst efter II världskriget.
5,00
Leveransvikt: 613 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Finska Missionssällskapets verksamhet i hemlandet åren 1914-1938.
Författare: Toivo Saarilahti
10,00
Leveransvikt: 807 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Finska Missionssällskapets arbete i Kina under åren 1901-1953
10,00
Leveransvikt: 1 260 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

En missiologisk diskussion om hur Guds rike bryter in i världen.

28,00 €
5,00
Leveransvikt: 400 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Finska Missionssällskapets utställningsverksamhet under 1870–1930 -talen

5,00
Leveransvikt: 438 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Påsktidens kristna traditioner och symbolik.

32,00 €
9,00
Leveransvikt: 555 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Övergångsperiodens missiologiska frågor

32,00 €
5,00
Leveransvikt: 300 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Nya synvinklar på kyrkans mission.

28,00 €
5,00
Leveransvikt: 402 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar