Skriv ut

Kommande utgivning

Hösten 2021
 

 

Koronan koettelemana–
Lähetystyössä pandemian keskellä

 

Utkommer i september 2021

 

 

Daktari Leena

Läkaren Leena Pasanen har arbetat fyra årtionden i Tanzania   

Utkommer i oktober 2021