Ett yrke -kort


kan levereras inom 5 dagar

60,00


Yrkesutbildning ger diskrimierade människor t.ex. kvinnor och gunktioshindra<de personer hopp om en bättre framtid. Den gåva du ger stöder utbildningsarbetet via Finska Missionssällskapets samarbetsparter på olika håll i världen.
14,5 cm x 10,5 cm postkort