En Bibel -pdf

20,00


Varje mänska borde ha möjlighet att läsa om Guds kärlek. Bibeln på det egna modersmålet är viktig för oss alla. Den gåva du fått stöder det andliga arbete som Finska Missionssällskapet och dess samarbetskyrkor utför då de sprider Bibelns goda budskap om Guds kärlek.

Utforska denna kategori: Etisk gåva