Finska Missionssällskapets nätbutik

Adress Suomen Lähetysseuran kustannustoiminta

Magistratsporten 2 A
00240 Helsingfors
Finland
Telefonväxel 09-129 71 / Basaren

 

Telefon 020 712 7222
Fax 09-129 7294
E-post basaari@suomenlahetysseura.fi

 


 

Samtalskostnader:

 

Via telefonväxeln 09 12971 normal taxa för det fasta telfeonnätet

 

020-nummer:

- från det fasta telefonnätet 8,28 cent/samtal + 7,00 cent/min

- från mobiltelefon 8,28 cent/samtal+ 17,00 cent/min