PrivacyPolicy

Dataskyddsbeskrivning över Finska Missionssällskapets nätbutik Basarens kundregister

1 Registeransvarig

Registret upprätthålls av Finska Missionssällskapet rf
(0116962-5)

Kontaktperson i registerärenden är: Liisa Vuori-Mattila

Finska Missionssällskapet rf
Adress: Magistratsporten 2 A, 00240 Helsingfors
Telefon: 
09 - 12971
E-post: basaari@suomenlahetysseura.fi

2 Rekisterin nimi

Registrets namn är Finska Missionssällskapets nätbutik Basarens kundregister

3. Registrets datainnehåll

*Personens användarnamn, släktnamn och förnamn, adress, telefonnummer och e-postadress.
*Personens yrke eller tjänsteställning i företaget eller organisationen
*Personens samtycke eller förbud till direktreklam

4. Utlämnande och övesändande av uppgifter

*Uppgifter i registret överlämnas inte regelmässigt.
*Uppgifter i registret överlämnas inte utanför EU eller EES.

5. Granskningsrätt

En person har rätt att få veta vilka uppgifter som berör honom eller henne det finns i ett personregister
eller om det inte finns registrerade uppgifter. Begäran gällande dessa åtgärder skall ställas till
registrets kontaktperson.
Registerföraren debiterar en skälig avgift för överlåtandet av uppgifter ifall det gått under ett år sedan
samma registeruppgifter senast granskats.

6. Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktig uppgift. Begäran gällande detta skall ställas till
registrets kontaktperson.

 

Facebook-knappens användarinformation sänds till Facebook-tjänsten.