Skriv ut

Biografier och personskildringar


Visa per sida
Sortera efter

Leena Pasanens fyrtio år som barnläkare i Tanzania.

30,00
Leveransvikt: 502 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Teol.dr Seppo Rissanens självbiografi

32,00
Leveransvikt: 501 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Hilkka Arminens arbete och liv i Papua Nya Guinea är inte lätt. Trots svårigheter och faror har urat-språkets folk fått tillgång till Nya Testamentet på sitt eget hjärtas språk.

29,00
Leveransvikt: 335 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

Riikka Halme-Berneking är född i Angola, hon har växt upp där och i Finland. Numera är hon bosatt i USA, varifrån arbetet som bibelöversättningskonsult för henne till Angola, Namibia, Finland och runt om i världen. 

Hon berättar i den här boken om sina upplevelser och tankar kring sitt liv på olika håll i världen. Tidigare kände hon sig ofta utanför och inte hemma någonstans, numera känner hon vägen hem.

30,00
Leveransvikt: 340 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

John Newton (1725-1807) skrev en av våra vackraste kristna sånger, Amazing Grace. Jonathan Aitkens biografi över John Newton är ett fascinerande porträtt av en man som varit kapten över slavskepp och sedan blev präst. Han arbetade under senare år också aktivt mot slavhandeln.

34,00 €
12,00
Leveransvikt: 552 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Boken berättar om missionären och prosten Päviö Parviainens liv i Kina.

15,00 €
27,00
Leveransvikt: 340 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Matleena Pinola berättar om sin barndom och uppväxt samt om studierna och förberedelserna inför missionsarbetet i Taiwan. Kallelsen löper som en röd tråd genom hela boken och tråden sträcker sig långt bak i tiden.

30,00 €
7,00
Leveransvikt: 444 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Helena Paynes väg från skogarna i Savolax till de snötäckta bergen i Nepal.

21,00 €
6,00
Leveransvikt: 182 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Riitta Heino har återvänt till Victoriasjöns strand efter 15 år. Under dessa år har hon hunnit med mycket: arbete i Finland och Afrika, men också förbundit sig till den väg som Franciskus av Assissi visade på, en väg som betyder glädje, enkelhet och barmhärtighet.

30,00 €
7,00
Leveransvikt: 402 g

I lager
kan levereras inom 5 dagar

Selma Rainio, Owambolands första läkare 1873–1939

32,00 €
8,00
Leveransvikt: 696 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

Saara Ojanen har under fyrtio års tid bott periodvis i Kambodja. Tiden i det avlägsna, mytiska landet har varit händelserik och givande.

32,00 €
8,00
Leveransvikt: 460 g

I lager
kan levereras inom 4 dagar

Hanna Abu Hannas självbiografiska verk, där han återvänder till sitt barndoms Palestina.

9,00 €
5,00
Leveransvikt: 478 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Prosten Arvi Seppänen dagbok om sitt arbete och liv i Ryssland under åren 2002-2007.

29,00 €
5,00
Leveransvikt: 532 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Berättelser ur sångmakarens Pekka Simojokis liv

32,00 €
12,00
Leveransvikt: 652 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Tuulikki Vilhunens dagboksanteckningar och fotografier från S:t Petersburg.

32,00 €
12,00
Leveransvikt: 712 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar

Elma Aaltonen 1913–1918

32,00 €
8,00
Leveransvikt: 580 g

I lager
kan levereras inom 7 dagar